Alarmering ved anfald

Når personen med epilepsi får et generaliseret tonisk-klonisk (GTK) anfald, vil Senses registrere dette og sende besked videre til A-Unit.

A-Unit vil alarmere omsorgspersonen ved at alarmlyset blinker rødt, og A-Unit vibrerer og afspiller en alarmlyd. Alarmlyden kan høres ved at trykke på play-knappen nedenfor.

GPS lokalisering vil senere kunne tilføjes separat, hvor alarmen går fra A-Unit via SIM-kort til de(n) valgte mobiltelefon(er). Modtager vil få besked via SMS med information om, at der er anfald samt lokationen for den ramte. Bemærk at dette ikke er en del af den aktuelle version af EDDI.

A-Unit2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!